Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI

ekavi-entrens.jpg

“ಈ-ಕವಿ” ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಗಾಗಿ,  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ದುಡಿಯಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. “ಈ-ಕವಿ” ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ,  ಬಡ ಹಾಗು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಬಡಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಈ-ಕವಿ” ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ , ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ , ತನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಊರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ “ಈ-ಕವಿ” ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ , ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ.


Mr. V. M. Kumaraswamy, MBA. is in business since 1971. Founder and Moderator of India’s largest e-governance Yahoogroup under the title eGovINDIA. You can reach this group at http://groups.yahoo.com/group/eGovINDIA

INDIA RTI has taken up issues related Right to Information for all in INDIA.Right to Information in INDIA discussion group http://groups.yahoo.com/group/INDIARTI

eGovINDIA, INDIA WBA, EKAVI and INDIA RTI has taken up several matters and issues in their forum to discuss and to bring into national level and attention of CVC, CAG, CBI, CBEC, Supreme Court, High Courts, State Officials and Highest officials in INDIA. All News Papers will be included for wider circulation.

INDIA WBA has taken up the issues of WHISTLEBLOWERS in INDIA.
India WhistleBlower Act:The Action Group;http://groups.yahoo.com/group/INDIA_WBA

eGovINDIA is a group dedicated to promoting true e-governance in India, consisting of members from all walks of life from within INDIA and the World over. Many State Ministers and senior bureaucrats of India are members of this group. We do have lawyers, social activists, freelance writers and journalists in the group. The group is meant for serious activists only. Casual members are not allowed to join the group. The group is also moderated by an Indian Administrative Service (IAS) Officer. As on date, the group has more than 3100 members. The focus of this group is true e-governance and use of open source technology in e-governance. The members of this forum have a passion to see a truly e-governed India, resulting in transparency and easy access to government services by the common man, notably the depressed class people (so called untouchables), women and people living in far flung and difficult areas of India.

Corruption is a stark reality in India. The recent reports put India in the worst category in corruption index. For the group members, e-governance means less corruption too. The least we expect out of e-governance is transparency.

The Driving Motivation

The essence of good governance is based on the premise that the laws and procedures are transparent, clearly defined & understood by those governed and the implementation is both quick and smooth. To this effect, the governance in a developing country is a challenge, because a majority of the governed (citizens) are educationally & socio-economically challenged. More so, in developing countries, where the governments are formed through democratic means, the challenge of governance is much larger as the governors themselves are at times not very clear on various rules and procedures as ‘Governance‘ per say is a dynamic process, that cannot be handled through static rules and procedures. Further, at times, the rules and procedures, though explicitly defined in the constitution or statutes, by themselves become hindrances in the path of governance due to lack of transparency and procedural clarities.

Hence, the solution to the foresaid lies in providing a mechanism that is quick, interactive and provides a clear repository of rules and regulations, which extend help in decision making for both the governors and the governed.

The mechanism can be easily defined as e- governance, that has the benefit of providing clear cut, transparent, interactive, easy to implement and just solutions (in dynamic mode) in the quickest possible time frame.

However, it is easier said than done, because in a developing country the access to basic amenities as food, water, clothing , shelter , basic education and health take the immediate planning priorities of the governors, that always move from ‘one crisis to another – Emergency Hospital Room situations‘ without having time to plan strategies to link the issues in a holistic perspective and address the root cause of the problems .

The Governors (policy & decision makers) need to be made aware on possibilities that are presented now with the advancement of Information & Communication Technologies (ICT) that can collect, collate and analyze data from various sources among different sectors to view the economy holistically and support decision making processes in a transparent way.

The Mission

The overarching mission of The eGovINDIA Consortium is that e-Governance can happen, provided the capacity building of both the governors and the governed take place on utilizing ICTs to the optimum capabilities. ICTs can facilitate the process of governance, provided at the grass root levels, the data are collected & collated in the standardized structural formats (Automated data collection & Collation Systems), converted into tangible Management Information Systems (MIS) from which the Decision Support Systems (DSS) can evolve.

DSS can help in supporting sustainable development across developing countries, as it would clearly differentiate between the solutions that are required by the unserved and the underserved and the affluent class. More so, the digital divide can be closed, provided a clear understanding of the needs for an e-Governance mechanism & infrastructure is understood. This would include a detailed understanding of the governance issues and processes at various levels of economy in different economic sectors across many classes.

Once, a clear understanding of the e-Governance infrastructure need & process is established, ‘Tool Kits’ suiting the requirements of various stakeholders (Urban and Rural) can be developed that can include the various ‘Modules’ to advance public sector reforms and facilitate the planning processes. The Knowledge Maps and e-Government Toolkits of Urban and Rural stakeholders should thus be planned and prepared in two distinct and separate but possibly overlapping Modules.

Some of the issues that The eGovINDIA Consortium are advocating for include, but not limited to:

`Right to Information Act will empower common people’. An inalienable right conferred on citizens. The eGovINDIA Consortium strongly advocate that ALL Governance in INDIA needs NRTI Act 2005 implemented effectively and properly to follow RTIA which means Responsibility, Transparency, Integrity and Accountability.


The legislative intent is clear; we are entitled to know how our money is spent. The onus is on us to make the Act work. In effect, therefore, the right conferred on the citizen is an exhaustive one. It allows him to assess and examine every government decision, to study the reasons recorded by the government for taking a particular step, and to utilise information so gathered to ensure that government acts in a transparent and just manner.

Indeed, the preamble to the Act puts it well when it says, “democracy requires an informed citizenry and transparency of information” and adds these “are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed”.

Localization of Languages which is a MUST for EFFECTIVE Implementation of eGovernance, RTI Act and all other Acts of INDIA.There are 20 to 22 official languages in INDIA. All ACTS of INDIA needs to be TRANSLATED into these official Langauges.

Only 5 % in INDIA speak English. Only 20 to 25 % in INDIA knows Hindi.85 % to 90 % of people speak there own STATE LANGAUGE. We need to CATER to these people. This should happen in INDIA. GOI needs to think about this for it’s future. Real RTI Activists who are in the field knows about this problems.

Right to Info Act hits language barrier

http://dnaindia.com/report.asp?NewsID=9593

Minister Dayanidhi Maran Says Only FIVE percent speak ENGLISH in INDIA. SO 95% of population needs to know RTI rules and regulations in different Languages of INDIA.

________________

DARPG Guidelines:

E-mail is an efficient and timely communication tool used to carry out departmental activities and to conduct business within the Government of India, with business partners and with citizens. E-mail has become an important component of any office automation system. It expedites exchange of information, speeds up the decision making process and reduces paperwork, resulting in increased productivity, reduced costs and better delivery of services and programme’s.

http://darpg.nic.in/Content/Guidelines-emailDec04.doc

__________________________________________

Right to information and obligations of public authorities

3 Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

4 (1) Every public authority shall—

(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerized are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;
__________________________________________________________________________________

EKAVI BLOGS on different issues

eGovernance in India
Improving eGovernance in INDIA
https://egovindia.wordpress.com

Right2Information
Right to Information – Master key to good governance
http://right2information.wordpress.com/

Governance be Accountable Transparent
What NOTACCOUNTABLE INSTITUTION of Smart Governance “NISG” can do in eGovernance of INDIA ?
http://nisg.wordpress.com/

Momentum of martyr SKD not converted to MOVEMENT for WHISTLEBLOWERS by SKDF
http://coverup2bungled.wordpress.com/

MUMBAI CUSTOMS MUDDLE
Eradicate Corruption, Coverup, Conniving Officials,
http://customsmuddle.wordpress.com/

Whistleblowers India
eGovINDIA, INDIA WBA, INDIA RTI and eKavi
http://whistleblowers.wordpress.com/

Corruption FREE INDIA
Future of INDIA needs Good Governance and Right to Information,
http://corruptionfree.wordpress.com/

________________________________________________

nanna hesaru:  V. M. Kumaraswamy
Venkatappa Marappanpalya Kumaraswamy ,

Native Place:
Marappanapalya, Nelamangala Tq, Bangalore Dt.
 
naanu USA nalli 1975 inda iddene.
nanna swantha company ide. Since 1979 in USA
Healthcare and Business Management Consulting Company in California.
 
V. M. Kumaraswamy, BE., MBA, 1971 BMSCE Graduating CIVIL Batch.
EKAVI activities on picasaweb album
http://picasaweb.google.com/vmkumaraswamy

Advertisements

March 14, 2008 - Posted by | EKAVI

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: