Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

ಅಮ್ಮಾ

2.jpg

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೋಟದಲಿ ಜಗಜಗಗಳುರುಳುತಿವೆ

 ಉಸಿರಲಾಡುತ್ತಲಿದೆ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು

ತೆರೆದ ಬಾಯಲಿ ಸೂಸುತಿಹುದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು

ಬಿಗಿದ ಬೃಕುಟಿಯಲಗ್ನಿ ಸೇವಾಬೃತ್ಯು

ಕೆದರಿದಾ ಕೂದಲಲಿ ಗಾಳಿಗೇ ತೆರೆತೆರೆಯಾಟ

ಹೋಲುತಿದೆ ಆಷಾಢ ಮೇಘಮಾಲೆ

                   ನೀನಾರೋ ನಾನರಿಯೆ

                  ಯಾರು ನೀ ಸಬಲೆ?

‘ಕಾಳಿ’ ಎನ್ನುವರೇನು? ಕಪ್ಪಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ

             ಅಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರದಾ ಕಾಂತಿ ದೇಹ

‘ಕಾಲನೋಡತೀ ನಾನು’ ಎನುವೆ ನಿಜವಹುದೇನು?

              ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ ಇಹುದು ಸ್ನೇಹದಾ ದಾಹ

‘ಲಯಕರ್ತೆ ಎನ್ನುವೆಯೇನು’ ಅವಳಲ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಲೆ

              ಪ್ರೇಮದೊಡಲಲಿ ಮೈದೋರಿ ನಿಂತಿರುವೆ

ಏನೆಂದು ಕರೆಯೆ ನಾ ……

ಓ ಗೊಡುವೆ ಸಬಲೆ

                 ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆನ್ನ

                 ತೆಕ್ಕೈಸಿ ಮುದ್ದಿಡುವೆ

ಬಾ ………… ಕಂದಾ ……..

ಕೂಗಿದೆಯಾ?

ನನ್ನೆಡೆಗೆ ನೋಡುವೆಯಾ?

ನಿಜವರಿತೆನಮ್ಮ

ನಿನ್ನೆದೆಯಲುಕ್ಕುತಿದೆ ಮಾತೃಪ್ರೇಮಾ ….

ನೀ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಾ……….

ಅಮ್ಮಾ ….. ನನ್ನಮ್ಮಾ …….

 

Advertisements

December 22, 2007 - Posted by | EKAVI Group

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: