Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರರ ವಚನಗಳು

b.jpg

ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯಾ ?
ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯೂ
ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಂತಲ್ಲದೊಲ್ಲನಯ್ಯೂ !!

ತನಗೆ ಮುನಿವವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯಾ?
ತನಗಾದ ಆಗೇನು? ಅವರಿಗಾದ ಚೇಗೇನು?
ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು?
ಮನದಾ ಕೋಪ ತನ್ನರಿವಿನಾ ಕೇಡು
ಮನೆಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ
ನೆರೆಮನೆಯ ಸುಡದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ !!

ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ!
ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಮಾಯೆ!
ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು ಮಾಯೆ!
ಇದಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ?
ಈ ಮಾಯೆಯ ಕಳವೊಡೆ ಎನ್ನಳವಲ್ಲ;
ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ!!

ನೆಲವೊಂದೆ ಹೊಲೆಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ
ಜಲವೊಂದೆ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ
ಕುಲವೊಂದೆ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ
ಫಲವೊಂದೆ ಷಡುದರುಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ
ನಿಲವೊಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮನರಿದವಂಗೆ !!

ತನು ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ತನುವಿಲ್ಲ
ಮನ ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಮನವಿಲ್ಲ
ಧನ ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಧನವಿಲ್ಲ
ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವೂ ನಿಮ್ಮದೆಂದರಿದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ
ವಿಚಾರವುಂಟೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ!!

Advertisements

December 6, 2007 - Posted by | EKAVI Group

33 Comments »

 1. shri basaveshwar vachanagalu comes very beautifully
  accurately written by you without single fault,
  Very wounder full work done by you

  from vijaykumar
  Bidar District
  Karnataka

  Comment by Vijaykumar | October 14, 2008 | Reply

 2. vachanagalu tumba channagive

  Comment by SHEELA | August 4, 2010 | Reply

  • sara sajjanara sangavadu
   doora drjanara sanga bedavayya
   hava havvadarenu vishavonde
   antavara sanga bedavayya
   ANTARANGA shudda villadavara sanga
   singi kala koota vishavo kudala sangamadeva.

   Comment by venkatesh.h maharaja colleg.mysore. | July 10, 2014 | Reply

 3. Shri mahatma Bashweshwara vachanagalu internate use maduvavarige adu kannada bhasheyalli nodi tumba snntosha vaagide, innu Vachanagalu idaralii barali.

  wish you all the best.

  Sharanu Sharanaarthi.
  Bhunna Baswaraj.
  BIDAR.

  Comment by Bhunna Baswaraj | August 23, 2010 | Reply

 4. ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯಾ ?
  ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ
  ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯೂ
  ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಂತಲ್ಲದೊಲ್ಲನಯ್ಯೂ !!

  Comment by Puneet Mule | September 22, 2011 | Reply

  • Very useful for the daily life of each and every human being.Great Basavanna!!!

   Comment by Ashok | February 6, 2015 | Reply

 5. tumbaa channagiddave .dhannevadagalu

  Comment by KRISHNA | December 18, 2011 | Reply

 6. Nanage tumba ishtavada vachanagalu

  Comment by Venugopala | November 12, 2013 | Reply

 7. tumbaa channagiddave…..I LIKE ALL YOU SITES HAVING DIFFERENT INFORMATION ABOUT KARNATAKA,KANADIGA,KANNADA…..PLEASE BE DOING SUCH A WORK SO I MAY KNOW MORE ABOUT EVERTHING…..AND IF U CAN CREATE A SITE WHICH GIVES THE MEANING OF THE ABOVE VACHANA….

  Comment by S.P.Gahana | January 18, 2014 | Reply

 8. can u pleasse upload,,,,,,,,,,,, nindisuvarirabeku jagadali,,,,,,, vachana, plz plz plz

  Comment by usha | January 27, 2014 | Reply

 9. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಭೆರೆತಂತೆ.

  Comment by suresh balaganur | April 26, 2014 | Reply

 10. congrats you will guarantee succeed top post i wish to good luck

  Comment by basavalingaiyah | May 10, 2014 | Reply

 11. very meaningfull vachana’s it s bring happy…

  Comment by laxmi | June 10, 2014 | Reply

 12. Nyc all

  Comment by Gururaj Shetty | June 13, 2014 | Reply

 13. super vachanas

  TANAGE MUNIVARIGE TA MUNIYALEKAYYA ?
  TANAGADA AAGENU ? AVARIGADA CHEGENU ?
  TANUVINA KOPA TANNA HIRITANADA KEDU,
  MUNIDA KOPA TANNARIVINA KEDU.
  MENYOLAGINA KOPA MANEYA SUTTALLADE
  NEREMANEY SUDADU KOODALASANGAMA DEVA.

  Comment by NARASIMHARAJU LAKKUNDI DY MANAGER BANK OF MAHARASHTRA ARVINDNAGAR BRANCH HUBLI | June 15, 2014 | Reply

 14. kalla nagara kandare halanere embarayya
  ditada nagara kandare kollanembarayya
  unnada lingakke hidi bojana nerevarayya
  unnuva jangama bandare nade embarayya
  enna kudalasagamana udasina madidare
  kaiia mitidantappa

  Comment by venkatesh.h | July 10, 2014 | Reply

 15. Wow sch a m’ningfl toghts

  Comment by siri pandu | September 2, 2014 | Reply

 16. It is good. The younger generation are doing good job to communicate the same throughout world about kannadiga. It is easy to contact over this media.

  Comment by Suryaprabhaa Srinivasan | November 7, 2014 | Reply

 17. Vachanagalu channagi midi baruta ive

  Comment by ravindra kolkur | March 18, 2015 | Reply

 18. ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ!
  ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಮಾಯೆ!
  ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು ಮಾಯೆ!
  ಇದಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ
  ಈ ಮಾಯೆಯ ಕಳೆವೊಡೆ ಯೆನ್ನಳವಲ್ಲ,
  ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

  Comment by Basavaraj | April 21, 2015 | Reply

  • ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯಾ ?
   ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ
   ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯೂ
   ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಂತಲ್ಲದೊಲ್ಲನಯ್ಯೂ !!

   Comment by Basav bhavani amingada | April 21, 2015 | Reply

 19. Nice vachanas plz add sum ather vachanas

  Comment by mallasarj patil | September 9, 2015 | Reply

 20. ತನಗೆ ಮುನಿವವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯಾ?
  ತನಗಾದ ಆಗೇನು? ಅವರಿಗಾದ ಚೇಗೇನು?
  ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು?
  ಮನದಾ ಕೋಪ ತನ್ನರಿವಿನಾ ಕೇಡು
  ಮನೆಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ
  ನೆರೆಮನೆಯ ಸುಡದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ !!

  It is my favorite lines

  Comment by Raghu | September 13, 2015 | Reply

 21. iam gorakanath i would like to say this movement. jagadh guru basawann is all world seeing. so we do it onething open the special site for basavann

  Comment by gorakanath | February 9, 2016 | Reply

 22. very very nice pls updating its continue
  I am veershaiva lingayata cost member
  that so we will daily once checked this website.

  09597612830

  Comment by Ravichandra.D | February 10, 2016 | Reply

 23. basavanna is for whole world.he gave messages for all humanity. don’t try to tie him in compound called veerashaiva or lingayata. but now a days people are mis using his name for their selfishness. why should we concentrate on his messages instead of making him god.he shown us the way towards god.but what we did is made him as god and started fighting for statues…..

  Comment by santosh | August 9, 2016 | Reply

 24. Sc

  Comment by Madhu | December 31, 2016 | Reply

 25. Vishw guru basaveshwarar vachana,s spread world thank u for all veerashaivas,s

  Comment by gangadhar.b.hiremath | January 25, 2017 | Reply

 26. Shri mahatma Bashweshwara vachanagalu internate use maduvavarige adu kannada bhasheyalli nodi tumba snntosha vaagide, innu Vachanagalu idaralii barali.

  wish you all the best.

  Sharanu Sharanaarthi.
  RAMESH SHIMPI
  Hubli

  Comment by SHIMPI | February 7, 2017 | Reply

 27. These are the best vachanas ever… Please upload still more vachanas..We need our Lord Basavanna vachanas to be available online anytime for the public..
  Sharanu sharnaarthi.

  Comment by Basava Chetan | May 17, 2017 | Reply

 28. ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ ?
  ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ;
  ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ.na
  ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವರ ಮೆಚ್ಚ
  ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.
  can some one please help me understand why Basavanna said this? was he ti red of social service? or did he find that it is futile?
  please reply

  Comment by vish | July 5, 2017 | Reply

 29. Why do you set right others mistakes
  Set right your own body
  Set right your own mind
  If you cry for your neighbors sadness or mistakes no use
  Surrender your self in kudala sangam a deva

  My humble translation

  Comment by Savithri Raja | August 7, 2017 | Reply

 30. In one of the vachana, Lord Basavanna mentions “Yenna maana apamaanagalu nimmavayya”. Can you please share the complete transcript of the same? Thanks in advance.

  Comment by Sangamesh | August 28, 2017 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: