Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Aluru Venkata Rao Who Saved Kannada

ಆಲೂರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು ?

ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಇರದೇ ನಮಗೆ

ಬೇಡದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಟರ್ಕ , ಚೆಂಗೇಸ್ ಖಾನ್ ವರಾತ ಕೇಳುತ್ತೆವೆ.

ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವರ “ಕರ್ನಾಟಕದ ಗತ ವೈಭವ” ಓದಿಸಬೇಕು.

ಒಳ್ಳೆಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಕಿರುವದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

PRAVEEN

_______________

kannaDa kulapurOhita aalooru venkaTa raayara bagge maatanaaDuvude hemmeya vishaya.
Karnatakada ekeekaranadalli ee mahaanubhaavaradu mahattaravaada paarta
Jai kannadaambe

Amaranath

_________________________

Aluru Venkata Rao

Aluru Venkata Rao(12th July 1880 – 25th Feb 1964) was one of the most eminent leaders of the the Karnataka Ekikarana movement. He had a very strong impact on the Ekikarana movement which was fighting for a separate state encompassing all Kannada speaking areas of Mysore, Bombay Presidency and Nizam’s Hyderabad. Even though the first strains of this movement had started as early as in 1856 and the Karnataka Vidyavardhaka Sangha had been established in 1890, the movement took a dramatic turn with the arrival of Aluru Venkata Rao on the scene. The single most important event that spurred the movement into a frenzy was the publishing of Aluru’s magnum opus, Karnataka Gatha Vaibhava in 1912. Such was the impact of his work on the masses that he came to be known as the Kannada Kula Purohita or the ‘High priest of the Kannada kula(family) ‘

Karnataka Gatha Vaibhava

Karnataka Gatha Vaibhava literally means The glory that was Karnataka!. It was a book that recounted in great detail the glorious history that had been Karnataka’s until the Marathas, Nizam and the British took over. The book created tremendous impact on the young and old alike. The movement soon caught the imagination of the public and people started rallying around the Ekikarana movement and the movement picked up momentum.

Alur Venkata Rao remembered

dharwad: “what lokamanya tilak did for maharashtra, alur venkata rao did for karnataka,” stated former chairman of karnataka sahitya academy giraddi govindraj. speaking at the 38th death anniversary of alur venkata rao at sadhanakeri in dharwad, he said the contributions of venkat rao to the unification of karnataka were remarkable. his vision and mission resulted in unification of karnataka besides in the rise of karnataka sahitya parishat and karnataka vidyavardhaka sangha. he called upon younger generation to emulate the ideals of alur. writer b.r. wadappi presided. dr shrinivas ritti also spoke.

Alur Venkat Rao (1880 – 1964)

Alur Venkata Rao (a.k.a Alur Venkatrao) is referred to as Karnatakakulapurohita or the high-priest of Karnataka Community. He is singularly responsible for creating awareness among the people about Karnataka’s greatness in the political and cultural field in the past. It is worthwhile to have a glance of sociopolitical scene of Karnataka when Aulr Venkat Rao was born in late 19th century.

At the time the land of Kannadigas was divided into five parts.

 1. Maharaja’s Mysore province of 9 districts formed strong and single political entity.

 2. Two districts of Bellary and South Kanara came under Madras Presidency.

 3. Three districts of Bidar, Gulburga and Raichur came under Nizam of Hyderabad’s dominion.

 4. Coorg or Kodagu formed different centrally administered district.

 5. The four districts of Dharwad, North Kanara, Bijapur and Belgaum formed part of Bombay Presidency, usually identified as North Karnataka.

This North Karnaka was referred to as `Southern Maratha Country’ when Alur Venkat Rao was born. So great was the Marathi influence in this area that the youngsters attended Marthi High Schools, and for higher or college education they had to proceed to Pune. Kannada remained a spoken language and at the most, medium of instruction at primary level in villages and towns. Mr. Venkat Rao was born in Bijapur in 1880 in a well-to-do family of landlords. His father Bhim Rao was a Shirastedar. Shirastedar was an important Accounts Official at the Taluka level under British rule. Bhim Rao and Venkat Rao’s mother Bhagirathibai were of pious and charitable nature. There were students of Varanna (weekly free food) the year round, besides relatives who stayed with them for schooling and other facilities in the big Alur household. Alur Venkat Rao attended primary school in different small towns where his father was transferred and he passed Matriculation examination (school graduation) from Dharwar in 1897. He had acquired good fluency in Marathi, Sanskrit and English by then. But his firist love was Kannada. He sadly remembers that there were no good books, journals or periodicals in Kannada at that time. He attended Fergusson College in Pune and completed his B.A. and L.L.B. (law) degrees by 1905. His student years in Pune were memorable. The country was witnessing early nationalism in different forms and phases. Lokamanya Tilak was the prominent leader who shaped young minds, by arranging Shivaji Utsav and Ganapati Utsav and establishing national schools. Veer Savarkar and Senapati Bapat were Alur’s contemporaries in college. Partition of Bengal as envisaged by the Vice Roy Lord Curzon had led to a ‘nation wide’ agitation. It kindled latent nationalism among educated youngsters in several ways. Alur returned to Dharwad determined to serve the country, in the ways that suited him He stared as a pleader, one of the most coveted posts in those days which brought name and fame with minimum work according to him. But soon call of mother Karnataka snatched him away from all material attractions.

Karanatakatva mission of his life

A chance visit to Anegundi and vast ruins of Hampi provided Alur a clear vision about his future course of action. The greatness of Vijayanagara empire and glory of Kannada valour which spread beyond Maharashtra in earlier age, prompted him to awaken Kannada people of his region, who were still wollowing in the ‘hangover’ of Peshwai Maratha rule.

Whereas Bengalis could not tolerate one division of their motherland, how could Kannadigas afford to be so apathetic to their mother land being divided into five zones? This was the painful reflection of young Alur. He decided to write a book that could awaken his sleepy people. ‘Karnataka Gatavaibhava’ was the result. It is a master piece bringing out contribution of all Karnataka dynasties enriching Indian culture by conquests, constructing great temples and monuments promoting trade and commerce, encouraging learning, promoting literature etc. It took 13 years to collect material from inscriptions, coins, and old manuscripts to write this book which created history.

His ‘Karnataka Gatavaibhava’ (Past glory of Karnataka) completes ninety years (1917), this year (2007).

Alur continued writing books, editing journals establishing schools, founding research centres and libraries, touring most of the time and giving lectures. He met like-minded people scattered in all the five areas specified earlier. In between he was imprisoned and his license to practice as pleader was cancelled. This made Alur devote himself completely for unification of Karnataka.

Finally Alur Venkata Rao succeeded. Fifty years of his mission bore fruit. Kannada speaking land became one under the name of Mysore State (1956). It took another 18 years to have its rightful name of Karnataka (1974). It only shows how many hurdles Alur had to cross in olden days of British rule, when only change in rightful name took nearly two decades in Independent India!

 

K.L. Kamat/Kamat’s Potpourri
Those Who Saved Kannada
Those Who Saved Kannada
(L to R) Nadiger, G.B. Joshi, K.V. Iyer, Alur Venkata Rao, V.B.Naik , Karna

Alur wrote twelve books and eight booklets. He encouraged N.S. Rajpurohit, D.R. Bendre, Shantakavi, Pandit Taranath, Hardekar Manjappa etc., all stalwarts in their fields, to write. He himself published their early books and distributed them.

He was an active member in all literary activities outside North Karnataka. He mobilized funds and popular support in founding Kannada Sahitya Parishat, the august the literary body in 1915. He was vice president and real force behind Vijayanagara sixth-centenary celebrations in Hampi when all living great South Indian historians, researchers, archeologists and writers were brought on a single platform in 1936.

He was elected as the President of 16th all Karnataka literary meet, “Sahitya Sammelan”held in Mysore 1930. He spent his last years of life writing books on Madhwa philosophy and Bhagavadgita for commoners leading a sage’s life. He died in 1964.

Dharwad city is full of memorials, in founding of which Alur had a hand. Karnatak College and University, Shantesha library and Vidyavadhak Sangh. Itihasa Samsodhak Mandal, and Sadhankeri, which he himself named and lived in.

Alur’s Nanna Jeevana Smritigulu (“Memories of my life”) was serialized many years ago in “Jayakarnataka” monthly which he had started and later handed over to others. Late G.B. Joshi, doyen among Indian publishers, brought them in a book form in 1974 when Mysore state became Karnataka. It is a tribute and fulfillment to Alur’s efforts of half a century. The book contains many poignant memories of men and incidents of freedom struggle, and Alur’s unique role in making the struggle for Karnatakakatva, as part of National movement.

 

 

 

Advertisements

July 14, 2007 - Posted by | EKAVI COORG-KODAGU, History of Karnataka

12 Comments »

 1. ಆಲೂರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು ? ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಇರದೇ ನಮಗೆ ಬೇಡದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಟರ್ಕ , ಚೆಂಗೇಸ್ ಖಾನ್ ವರಾತ ಕೇಳುತ್ತೆವೆ. ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವರ “ಕರ್ನಾಟಕದ ಗತ ವೈಭವ” ಓದಿಸಬೇಕು.
  ಒಳ್ಳೆಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಕಿರುವದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  Comment by ಪ್ರವೀಣ್ | July 14, 2007 | Reply

 2. kannaDa kulapurOhita aalooru venkaTa raayara bagge maatanaaDuvude hemmeya vishaya.
  Karnatakada ekeekaranadalli ee mahaanubhaavaradu mahattaravaada paarta
  Jai kannadaambe

  Comment by Amarnath | July 14, 2007 | Reply

 3. Aluru Venkata Rayara bagge nanage ishtu varsha yeenu tilidiralilla. Ee Mahanubhavara bagge barediruva ee kiru parichayakkagi dhanyavaadagalu!

  Comment by Abhijith | July 23, 2007 | Reply

 4. 12th jul is the birth day of alur venkatarao….

  Comment by ramesh sajjanar | July 26, 2008 | Reply

 5. it is 128th birthday….jai karnataka

  Comment by ramesh sajjanar | July 26, 2008 | Reply

 6. Very nice article… JAI Karnataka

  Comment by sunil | November 15, 2008 | Reply

 7. He is agreat legend and he saved karnataka alot

  Comment by sandeep | February 6, 2009 | Reply

 8. yes alur is kannada kulapurohitha because of his effort badaga karnataka remain kannada otherwise would have been marathi pocket thanks mother bhuvaneshwari

  Comment by rnagaraj | April 30, 2009 | Reply

 9. Namaskara,
  Aluru Venkatarayara bagge Hosadurga taluk Matthodu Kannada sanga dallihinde upanyasa needidde.Aa sanga bellihabbavannu nov28-29 acharisalide,smarana sanchike ge nanna lekhana’KANNADA KULAPUROHITHA’ siddha goLiside,ittheechina mahithi -smaraka bhavana- nimminda doryithu.kannadigarella prathi dina smarisabekada ee poojaneeyara bagge Bengaloorina shale galali karedare hogi upanyasa, avara photo pooje nadesikoduva aase ide.
  nanna sancharivani:9448944389.vasa#1344-mahadi,26 nemain.
  24 ne cross.bsk-2ne stage.bengaluru-70

  Comment by kaleswara rao.n | November 5, 2009 | Reply

 10. very informative thans for Kannada kula purohita’s infomation

  Comment by ಈಶಾನ್ | November 29, 2009 | Reply

 11. please mail me 66 garadis name and places

  Comment by sureshpoojary | November 30, 2011 | Reply

 12. Nanu astu dodda vekthiyalla avara bagge matanadalu….
  “ketta mukagala, koleta mansugala, englih vaymohada kannadigana bagge nanu yenu helali mathomme
  A Venkatarayare hutti bandu torisi namma kannada da chamtkarava”

  Comment by Vishwanath TN | September 17, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: